Necmettin Erbakan Üniversitesi en başarılı Türk araştırma kuruluşları ortasında yer aldı

AB Ar-Ge ve inovasyon programı Ufuk Avrupa (2021-2027)de, aldığı 0,76 milyon Avro takviyeyle esaslı üniversiteleri geride bırakarak listede yer almayı başaran Necmettin Erbakan Üniversitesi, desteklenmeye hak kazanan projesiyle TÜBİTAK tarafından yayımlanan En Başarılı Türk Araştırma Kuruluşları listesine kuruluşundan bu yana birinci sefer girdi.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Güçlü yaptığı açıklamada, “Ufuk Avrupa (2021-2027) projelerini, Üniversitemizde başarılı bir formda yürütüyoruz. Üniversite olarak aldığımız takviyelere bahis olan projelerimizi titizlikle yürüten akademisyenlerimizi tebrik ediyorum. Necmettin Erbakan Üniversitesinin belirlediğimiz amaçlara son dört yılda adım adım ilerlediğini görmek heyecan verici. Bilimsel yayın ve projelerimizin görünürlüğünden bölgesel, ulusal ve milletlerarası iş birliklerimizin çoğaltılmasına, toplumsal katkı yaratmaya yönelik iş birliklerimizden eğitim-öğretimin kalitesinin artırılmasına kadar nitel büyümeye odaklı pek çok yenilikler ortaya koyduk. Memleketler arası proje sayımızı artıracak, bilimsel yayınlar ve araştırmalar konusunda tesir kıymetimizi üste çekecek ve eğitim öğretimde kaliteyi artıracak çalışmalarla geleceğin marka üniversitesi olma yolunda ilerliyoruz.” dedi.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu

NEÜ bilim insanlarının araştırma imkanları ve dayanakları arttıkça Üniversitemiz için belirlediğimiz gayelere ulaşma noktasında ilgilerinin ve uğraşlarının daha da arttığını görmekten memnuniyet duyduklarını belirten Rektör Şiddetli, son dört yılın muvaffakiyet grafiklerinde Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin her evvelki yılın üzerinde yerini almayı başardığını vurguladı. Şiddetli kelamlarını şöyle sürdürdü:

Sosyal-fen ayrımı yapmadan tüm bilimsel çalışmaları destekliyoruz.

“Şüphesiz Üniversitemizin gerçekleştirdiği atılımın gerisinde grup ruhu ve dayanışmasının sağlandığı bir idare muvaffakiyetinin hakkını teslim etmek gerekiyor. Ülkemiz yıllardır Avrupa Birliği Fonuna para aktarmaktadır. Son birkaç yıl dışında maalesef aktardığımız paradan daha fazlasını alamadık. Birkaç yıldır üniversitelerimizin ve sanayi Ar­Ge kuruluşlarımızın kaliteli, ileri seviyede bilimsel çalışmaları sonucunda, verdiğimiz paradan daha fazlasını ülkemize kazandırmaya, araştırmacılarımıza kullandırmaya başladık. Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak bu sürece katkı verdiğimiz için gururluyuz. Bu muvaffakiyet, asla tesadüf değildir. Yeni bilgiler gelmeye devam ettikçe rastlantısal olmadığını daima birlikte daha net anlayacağız. Bu muvaffakiyet, bizim bilimsel çalışmalara verdiğimiz değer ve sosyal-fen ayrımı gözetmeksizin tüm bilimsel çalışmalara karşı sergilediğimiz bütüncül yaklaşım ile alakalıdır. Ayrım yapmadan her alanda bilimsel çalışmaları destekliyoruz. Gerek öz kaynaklarımızdan araştırmacılarımıza verdiğimiz takviyeler gerekse dış kaynaklı projelerden sağladığımız fonlar sonucunda oluşturduğumuz alt yapı ve geliştirmeye çalıştığımız bilimsel yetkinlik ve potansiyelimizi güçlendirmemiz sayesinde bu muvaffakiyet ortaya çıkmıştır. Sosyal- Sıhhat ve Fen alanlarında öncelikli ve uzman olduğumuz alanları belirledik. Tematik alanlar oluşturduk. Ar-Ge alt yapısı ve bilimsel yetkinlik olarak güçlü bir takım oluşturduk. Ulusal ve Memleketler arası iş birliğimizi artırdık. Tüm bunların doğal sonucu olarak bu muvaffakiyet geldi. Bu muvaffakiyet üniversitemiz araştırmacılarına aittir. Hepsini tebrik ediyorum. Önümüzdeki süreçte de yeni muvaffakiyetler daima birlikte göreceğiz inşallah.”

Ülkemizin en saygın listelerinden birindeyiz

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan da NEÜ’nün “En Başarılı Türk Araştırma Kuruluşları” listesinde yer almasını sağlayan projesiyle ilgili bilgiler verdi. Ufuk Avrupa Programı İştirakin Genişletilmesi ve Mükemmeliyetin Yayılımı alanı Twinning 2021 davetinde, Necmettin Erbakan Üniversitesinin koordine ettiği, 1,4 milyon Avro bütçeye sahip ‘REGENEU’ projesinin NEÜ’yü öne çıkardığını söyledi. Doğan, çalışma kapsamında Almanya’dan Fraunhofer Enstitüsü ve Wuerzburg Üniversite Hastanesi ile İrlanda’dan Trinity College ile paydaşlık oluşturulduğunu, 1.4 milyon Avroluk bütçeden 760 bin Avronun Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne, geriye kalan kısmının da öteki paydaş (ortak) kuruluşlara dağıtıldığını belirtti.

Doğan, “AB fonundan en çok fon kullanan en başarılı Türk üniversiteleri listesinde yer almış olmamız, bilimsel çalışmaları organize ederken attığımız adımların, belirlediğimiz amaçların ve kullandığımız prosedürlerin gerçek olduğunun bir göstergesidir, üniversitemiz için gurur vericidir. Liste incelendiğinde aldığımız konum daha net anlaşılabilir. Üniversitemiz Bilim ve Teknoloji Araştırma Uygulama Merkezi (BiTAM) tarafından koordine edilen ve Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Demirel Kars’ın yürütücülüğünü yaptığı projemizde, Üniversitemiz Biyomedikal Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya, Nanobilim ve Nanomühendislik, Diş Hekimliği ve Plastik Cerrahi alanlarından vazife alan 7 araştırmacı bulunuyor, hepsini tebrik ediyorum. Ufuk Avrupa programı kapsamında desteklenen bu proje ile doku yenilenmesinde kullanılmak üzere biyomalzemelerin geliştirilmesi, bu alanda üniversitemizin bilimsel, teknolojik ve yenilik kapasitesinin arttırılması, araştırma potansiyelinin geliştirilmesi ve Avrupa araştırma merkezleri ile ortamızda etkin iş birliği ağlarının oluşturulmasını amaçlıyoruz.” dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin Avrupa araştırma alanında kapasite ve görünürlüğünün daha da artmasını beklediklerini belirten Doğan, “Proje paydaşı olan kurumlardan edinilecek bilgilerle proje grubu tarafından, ülkemiz için stratejik değeri olan ve yerli üretimine gerek duyulan, doku rejenerasyonu sağlayan mezenkimal kök hücre, kemik grefti, dental dolgu materyalleri ve antibakteriyel cam iyonomer materyaller üzere rejeneratif tıp alanında kullanılabilecek biyomalzemelerin üretimi ve ticarileştirilmesi üzerine çalışmalar yürüteceğiz. Bundan sonra asıl kıymetli olan, daha çok çalışmak, daha fazla proje üretmek, daha fazla fon kullanabilmek ve ulaştığımız bu seviyeyi daha üst sıralara taşıyabilmektir.” dedi.

TÜBİTAK’ın yayınladığı En Başarılı Türk Araştırma Kuruluşları listesine ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz:

https://ufukavrupa.org.tr/tr/en-basarili-turk-arastirma-kuruluslari

Ayrıca bakabilirsiniz:

En Başarılı Türk Sanayi Kuruluşları

https://ufukavrupa.org.tr/tr/en-basarili-turk-sanayi-kuruluslari

Yorum yapın